POPRZEDNI

TEST BADAJĄCY WYTRWAŁOŚĆ W DĄŻENIU DO REZULTATÓW

 

Test bada jeden z wymiarów osobowości według teorii Cloningera. Badany obszar wynika z uwarunkowań genetycznych kształtujących układ nerwowy, którego budowa decyduje o tym w jakim stopniu jednostka potrafi podtrzymywać swoją aktywność, jednak podlega treningowi i człowiek jest władny do zmiany swojego poziomu wytrwałości. Badania wskazują, że odpowiedni sposób gratyfikacji pozwala na podtrzymanie zainteresowania i działań przez długi okres czasu nawet u osób z niskim poziomem wytrwałości, jednak brak bodźców związanych z aktywnością powoduje jej zaprzestanie. Test bada aspekt praktyczny nasilenia cechy, czyli to, jak będzie ona wpływała na funkcjonowanie jednostki w miejscu pracy i w jaki sposób będzie reagowała na konkretne typy zadań, z którymi może się spotkać. Raport zawiera podstawowe informacje dotyczące uwarunkowań wytrwałości w dążeniu do rezultatów oraz informacje o indywidualnym poziomie cechy u osoby badanej i rekomendacje dla najbardziej odpowiedniego środowiska pracy.