TEST BADAJĄCY

WYPALENIE ZAWODOWE

 

Test został oparty o modele Pines oraz Maslach, a także opis wypalenia zawodowego opracowany przez American Psychology Association. Bada poziom wypalenia zawodowego z perspektywy przekonań o własnej pracy, co pozwala na wykluczenie innych przyczyn niepokojących objawów występujących u osoby badanej (zarówno zdrowotnych, jak i behawioralnych, takich jak złe samopoczucie, nerwowość czy niechęć do działania). Oparcie stwierdzeń na skali Likerta pozwala na badanie wysycenia syndromu, a nie tylko jego występowania. Został stworzony z myślą o pracownikach wszystkich szczebli, kandydatach, a także pracodawcach.

 

Test pozwala na określenie poziomu wypalenia zawodowego jednostki, co pozwala na podjęcie środków korygujących, zmniejszenie absencji i fluktuacji, oraz wzrost efektywności. Raport zawiera informacje dotyczące mechanizmów i objawów wypalenia zawodowego. Wskazuje grupy podwyższonego ryzyka oraz wskazówki, jak radzić sobie z wypaleniem zawodowym.