TEST BADAJĄCY

UNIKANIE RYZYKA

 

Test bada jeden z wymiarów osobowości według teorii Cloningera. Unikanie ryzyka jest genetycznie uwarunkowaną tendencją do reagowania w określony sposób na negatywną lub zagrażającą jednostce stymulację. W obecnych czasach gdy zagrożenia fizyczne w dużym stopniu zostały wyeliminowane, zachowania nastawione na unikanie szkody przeniosły się do sfery społecznej. Ryzyko embargo towarzyskiego, utraty pracy lub zasobów do życia powoduje lęki i mechanizmy obronne tak, jak kiedyś bezpośrednia obrona życia. W zależności do nasilenia cechy poszczególne jednostki w różnym stopniu są skłonne do zaniechania lub kontynuowania swojego działania w sytuacji gdy pojawia się ryzyko, że ich postępowanie spowoduje zdarzenia, które będą postrzegane jako negatywne. Jednocześnie nasilenie wymiaru unikanie ryzyka jest powiązane z hamowaniem własnych popędów i potrzeb. Im wyższy wynik wymiaru tym większe problemy sprawia jednostce odmówienie sobie zachcianki nawet, jeżeli prowadzi to do późniejszych wyrzutów sumienia (Hamer, Copland, 2005). Wymiar ten przejawia się w różnych aspektach życia, jednak test i raport zostały stworzone z myślą o życiu zawodowym jednostki.

 

Raport zawiera podstawowe informacje dotyczące uwarunkowań unikania ryzyka oraz informacje o indywidualnym poziomie cechy u osoby badanej i rekomendacje dla najbardziej odpowiedniego środowiska pracy.