TEST BADAJĄCY

STYL MYŚLENIA

 

Test został oparty o teorię De Bono, która zakłada istnienie kilku sposobów myślenia, które implikują sposób zachowania jednostki w odniesieniu do nowości, ryzyka i pracy zespołowej. Konstrukcja testu oparta o skalę Likerta pozwala na dokładne zbadanie wysycenia każdego ze stylów u jednostki, co pozwala na trafne określenie jej preferencji w zakresie stylu myślenia i postrzegania świata. Test określa preferowany przez jednostkę styl lub style myślenia, oraz ich kombinacje, co wydatnie zwiększa szanse adekwatnego doboru pracowników do zadań, projektów i zespołów, zwiększa wiedzę na temat jego wpływu na środowisko pracy, a także zwiększa szanse na efektywną pracę i jakość wykonania. Znajomość stylów myślenia osoby badanej zwiększa wiedzę na temat sposobów realizacji zadań przez jednostkę, tempa pracy i ról, jakie pełni w zespole. Raport dodatkowo dostarcza informacji dotyczących innych, niż u osoby badanej stylów poznawczych i ich wpływu na postrzeganie świata i preferencji dotyczących podejmowanych działań.