TEST BADAJĄCY PRZYNALEŻNOŚĆ POKOLENIOWĄ

 

Test określa przynależność pokoleniową osoby badanej zgodnie ze stosowaną typologią pokoleń X i Y.  Określenie przynależności pracownika lub kandydata do konkretnego pokolenia pozwala na poznanie zarówno oczekiwań, jak i preferencji jednostki w stosunku do miejsca pracy i warunków zatrudnienia. Różnice pomiędzy pokoleniami zmieniają spojrzenie na pracę zawodową i jej miejsce w życiu, oczekiwania wobec pracodawcy i sposób wypełniania obowiązków.

 

Raport dostarcza informacji dotyczących różnic pomiędzy pokoleniami. Wskazuje również przynależność pokoleniową osoby badanej i wynikające z tego konkretne spojrzenie na pracę zawodową i oczekiwania jakie powinna spełnić w życiu jednostki.