TEST BADAJĄCY

POZIOM PRACOHOLIZMU

 

Powstał w oparciu o symptomy pracoholizmu wyszczególnione w Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 oraz wskazywane przez specjalistów – praktyków jako najczęstsze behawioralne i przekonaniowe wskaźniki pracoholizmu. Test jednokrotnego wyboru został skonstruowany tak, aby badać poziom nasilenia pracoholizmu w oparciu o ściśle określone wskaźniki i stopień ich występowania. Został stworzony z myślą o kandydatach, pracownikach niższego szczebla, jak i menedżerach, pracodawcach czy przedsiębiorcach.

 

Test pozwala na określenie czy jednostka jest zagrożona pracoholizmem, co pozwala na zmniejszenie absencji, przywrócenie zaburzonej efektywności i podjęcie odpowiednich zadań rozwojowych. Raport dodatkowo dostarcza informacji na temat mechanizmów i przyczyn powstawania uzależnienia od pracy, zagrożeń jakie za sobą niesie pracoholizm oraz w jaki sposób przeciwdziałać jego rozwojowi.