TEST BADAJĄCY

OTWARTOŚĆ NA WSPÓŁPRACĘ

 

Test bada jeden z wymiarów osobowości według teorii Cloningera. Otwartość na współpracę jest osobowościową preferencją jednostki dotyczące obecności innych w jej życiu. Niemniej umiejętność współpracy jest często niezbędna dla powodzenia zadania. Współpraca łączy się z umiejętnością przystosowania się do innych, odnalezienia wspólnych priorytetów i elastycznością działania – zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym orientacja na współpracę pozwala na skuteczne i harmonijne funkcjonowanie w społeczności, a w wielu sytuacjach zwiększa efektywność pracy. W zależności od poziomu cechy preferencje i wartości jednostki będą różne – osoby o wysokim poziomie cechy będą preferowały pracę w grupie i uznawały za wartość umiejętność współpracy. Osoby o niskim poziomie cechy będą preferowały samodzielne zadania i osiąganie celów w pojedynkę. W perspektywie zawodowej umiejętność kooperacji pośrednio wpływa nie tylko na wybór zawodu, stylu pracy czy firmy, ale także na poziom satysfakcji z życia zawodowego. W zależności od uwarunkowań osobowościowych różne będą optymalne warunki pracy i sposób wykonywania obowiązków. Test bada preferencje jednostki w zakresie współpracy z innymi ludźmi. Raport zawiera podstawowe informacje dotyczące uwarunkowań otwartości na doświadczenia oraz informacje o indywidualnym poziomie cechy u osoby badanej i rekomendacje dla najbardziej odpowiedniego środowiska pracy.