TEST BADAJĄCY OTWARTOŚĆ NA DOŚWIADCZENIA

 

Test bada jeden z wymiarów osobowości według teorii Cloningera. Otwartość na doświadczenia określa w jaki sposób jednostka reaguje na nieznane sytuacje i wydarzenia. Typ układu nerwowego warunkuje aktywność i sposób działania jednostki. Ponieważ każda aktywność niesie za sobą pewną dozę pobudzenia, różnice indywidualne między ludźmi pojawiają się zarówno w zakresie ilości stymulacji, jaka jest odpowiednia dla układu nerwowego, jak i źródła jego pochodzenia. Stymulację można dzielić na zewnętrzną (nowe wydarzenia i informacje) oraz wewnętrzną (nasze życie emocjonalne, intelektualne czy aktywność fizyczna), a różnice między ludźmi ujawniają się zarówno w zależności od grupy, jak i wewnątrz tych grup. Test otwartości na doświadczenia określa właśnie sposób reagowania na zdarzenia dla jednostki nowe i niestandardowe. Różnice w typie układu nerwowego i różne doświadczenia społeczne powodują, że ludzie o różnym poziomie poszukiwania nowości nie tylko inaczej postrzegają świat, ale też poszukują innych doznań i sytuacji w życiu, a także zupełnie inaczej kierują swoją aktywnością.

 

Raport zawiera podstawowe informacje dotyczące uwarunkowań otwartości na doświadczenia oraz informacje o indywidualnym poziomie cechy u osoby badanej i rekomendacje dla najbardziej odpowiedniego środowiska pracy.