TEST BADAJĄCY MOTYWACJĘ

 

Test motywacji oparty jest o połączenie teorii optymizmu z eklektycznymi wnioskami z różnych teorii motywacji. Podstawowe teorie na których opiera się test to:

 

  • teoria procesu, inaczej zwana teorią oczekiwań wartość V. H. Vrooma. (Opiera się na pojęciu wartości. Według teorii wybór sposobu zachowania spośród możliwych wariantów uzależniony jest od trzech elementów: oczekiwań pracownika, instrumentalności wyniku oraz cenności nagród. Zadowolenie z pracy jest efektem dobrej i wydajnej pracy. Vroom modeluje ludzkie zachowanie jako zachowanie decyzyjne. Jednostka zawsze zmuszona jest do decydowania, dlatego też motywacja według Vrooma to proces, który określa wybór między różnymi aktywnościami).

 

  • teoria popędu, która wywodzi się z nurtu hedonizmu. (Bentham i Mill zakładają, że człowiek będzie wybierał spośród możliwych dostępnych działań zawsze te, które według jego odczucia prowadzić będą do osiągnięcia maksymalnej przyjemności lub odczuwania najmniejszego bólu. Kolejną ideę do teorii popędu wniósł Thorndike. Zwrócił on uwagę na fakt, że na proces motywacji mają wpływ doświadczenie człowieka i wydarzenia z przeszłości. Na tej podstawie Thorndike sformułował tzw. prawo efektu. Mówi ono, że doświadczenie z przeszłości ma wpływ na bodźce i reakcje powodujące odczuwanie satysfakcji. Jeśli skojarzeniu bodźca z reakcją towarzyszy stan przyjemności, to związek ten zostanie z dużym prawdopodobieństwem utrwalony).

 

W połączeniu z teorią optymizmu Seligmana i stylami wyjaśniania Zimbardo stworzony został test, który pozwala przewidywać ogólny stan zmotywowania pracownika lub kandydata w oparciu o jego doświadczenia, styl wyjaśniania i poziom optymizmu, który jest częściowo niezależny od aktualnej sytuacji w firmie lub życiu osobistym. Dzięki temu możemy np. łączyć test motywacji (ogólnej) z testem satysfakcji (teraz).

 

Test pozwala na określenie poziomu motywacji pracownika/kandydata do podejmowania aktywności i stylu spojrzenia na świat, jego potencjalnych możliwościach sprzedażowych i efektywności oraz podatności na ewentualne działania rozwojowe. Raport dostarcza wiedzy ogólnej na temat motywacji i optymizmu oraz wskazówek rozwojowych, aby zmienić poziom motywacji na bardziej optymalny.