TEST BADAJĄCY FAZY ROZWOJU KARIERY ZAWODOWEJ

 

Test został oparty o teorię zakładającą, że kariera zawodowa rozwija się przez całe życie, jest powiązana z rozwojem osobistym i odnosi się nie tylko do rozwoju i nabywania kompetencji, ale także motywacji, postaw czy wartości, które ewaluują wraz z rozwojem jednostki w sferze zawodowej. Teoria zwraca również uwagę na szerokie znaczenie rozwoju kariery, nie tylko w kontekście awansu pionowego, ale również pogłębiania wiedzy, umiejętności czy wąskiej specjalizacji. Oparcie testu o skalę Likerta pozwala na gruntowne zbadanie nasilenia przekonań i zachowań adekwatnych dla poszczególnych faz. Test określa w jakiej fazie kariery znajduje się jednostka, co pozwala na skuteczne zarządzanie jej pracą, wspieranie motywacji i stawianie adekwatnych zadań rozwojowych. Uzyskana wiedza pozwala na podjęcie działań korygujących zmniejszających zagrożenie spadku efektywności, fluktuacji czy zwiększenia poziomu stresu lub wypalenia zawodowego. Raport zawiera kompleksowy opis fazy zawierający zarówno zagrożenia, jak i mocne strony danej fazy, a także opis pozostałych faz i ogólne informacje dotyczące planowania i rozwoju kariery zawodowej.