TEST ASERTYWNOŚCI

 

Test badający sposób komunikowania przez jednostkę własnych potrzeb, uczuć i emocji został oparty o teorię asertywności, co pozwala na skuteczne określenie preferowanego przez jednostkę stylu komunikacji emocjonalnej i jego wpływu na relacje z innymi, atmosferę i jakość współpracy z innymi. Forma testu jednokrotnego wyboru pozwala na precyzyjne określenie jaką postawę lub postawy preferuje osoba badana. Test pozwala na określenie stylu zachowania i wyrażania siebie przez jednostkę, co pozwala na skuteczny dobór pracowników, typu pracy oraz adekwatnych działań rozwojowych. Wiedza zdobyta w wyniku testu pozwala również na zrozumienie wpływu jednostki na zespół i innych współpracowników, co pozwala na adekwatne działania w obrębie zespołów zadaniowych, a także wskazuje podłoże jej zachowań. Raport zawiera podstawowe informacje dotyczące asertywności, jako formy adekwatnego komunikowania się z innymi, innych form wyrażania siebie i zagrożeń, jakie za sobą niosą zarówno dla jednostki, jak i współpracowników. Zawiera także wskazówki i rekomendacje prowadzące do rozwijania zachowań asertywnych.