PLATFORMA

 

Badanie naszymi testami proponujemy przeprowadzać on-line. Oferujemy Państwu dostęp do naszej internetowej platformy diagnostycznej. Platforma diagnostyczna, którą dla Państwa przygotujemy posiada możliwość:

 

 • Samodzielnej realizacji procesów HRM przez pracowników działów HR i managerów liniowych przy użyciu narzędzi on-line,
 • Otrzymania zaraz po badaniu profesjonalnego raportu, który jest jednocześnie zrozumiały, dostępny i czytelny, dzięki czemu realnie wspiera w podejmowaniu decyzji,
 • Otrzymania unikalnych Testów tworzonych we współpracy z polskimi ośrodkami akademickimi, uwzględniających specyfikę polskiego rynku pracy.

Przygotowujemy dla Państwa Projekt w oparciu o wspólnie wybrane testy. W ramach dalszej konfiguracji projektu, określamy jego ramy czasowe, zakładaną strukturę badania oraz listę osób badanych bądź ich ilość. Wspólnie z Państwem ustalamy zakres projektu, zaś cała jego obsługa - począwszy od skonstruowania, poprzez zarządzanie procesem nadawania loginów, haseł, udostępniania platformy, kontroli przebiegu badania, zbierania wyników, tworzenia raportów i analiz jest po naszej stronie. Państwo mają dostęp do wszystkich raportów. Można je zapisać, wydrukować lub przechowywać w bazie danych znajdującej się na platformie. Projekty mogą mieć charakter ciągły, w oparciu o strukturę organizacji i ilość użytkowników zarządzaną niezależnie. Oznacza to, że można nie konstruować projektu dla z góry wskazanych konkretnych osób. To Państwo mając dostęp do Panelu projektu wskazują na potrzebę „uruchomienia” procesu wypuszczania kolejnych testów lub dodawania do dostępu kolejnych badanych osób.

 

Uczestnicy badania otrzymują dostęp do Panelu Testów , konto na Platformie Internetowej oraz odpowiednią instrukcję. Cały proces przebiegać może równolegle - wszyscy uczestnicy badania biorą w nim udział w tym samym czasie, zaś wyniki i status wykonania badania dostępny jest automatycznie.

 

Z naszej strony projektem opiekuje się konsultant, administrator oraz Webmaster. Z Państwa strony oczekujemy wsparcia decydentów na etapie konstrukcji projektu (doboru testów, ustalanie listy uczestników badania (lub określenie ich ilości i nadanie im potencjalnych numerów- którym my przyporządkujemy loginy i hasła), wyboru rodzaju analiz i raportów) oraz koordynatora na etapie samego procesu badania.

 

Uczestnicy badania wypełniają Test/Kwestionariusz na platformie, zaś postęp ich prac jest widoczny.

 

Konfiguracja badania, śledzenie jego przebiegu oraz analiza wyników możliwa jest poprzez dostępny on-line Panel Administracyjny.

 

Osoby badane wykonują Testy poprzez dedykowany Panel Testu, dostępny z poziomu strony startowej badania, korzystając z otrzymanych ustawień dostępu. Poza ustaleniem ram czasowych badania, możliwa jest również dodatkowa konfiguracja (np. określenie czasu na wykonanie testu, czy sposobu reakcji systemu na przerwanie badania). Zarówno treść kwestionariuszy, jak i wszelkie dane wprowadzane przez użytkownika są odpowiednio zabezpieczone.

 

Otrzymują Państwo zarówno raporty indywidualne, jak i wybrane wyniki analiz porównawczych. Raporty zawierają także rekomendacje. Państwo są ostatecznymi odbiorcami raportów, które z przyjemnością Państwu omówimy w ramach usługi w dogodnej dla Państwa formie oraz czasie i miejscu. Jesteśmy w stanie odpowiednio dostosować zarówno wygląd strony startowej badania, jak też Panelu Testu oraz Panelu Klienta - zgodnie z Państwa preferencjami identyfikacji wizualnej. Nasza platforma jest dostępna on-line, projekt nie wymaga zatem integracji z Państwa systemem.

VIDEO INSTRUKTAŻOWE

PODGLĄD

ZALETY I KORZYŚCI

 

 • Krótszy czas na proces diagnozy organizacyjnej i indywidualnej.
 • Wszystkie wyniki testów w jednym miejscu.
 • Łatwy dostęp do automatycznie generowanych wyników (indywidualnych i zbiorczych).
 • Równoczesne badanie wielu osób w organizacji.
 • Samodzielne zarządzanie procesem diagnozy.
 • Generowanie wyników analiz porównawczych.
 • Kreacja własnego projektu badawczego.
 • Indywidualny dobór testu.
 • Indywidualny dobór badanych obszarów.