APLIKACJA SMS

MODELE WSPÓŁPRACY

 

 

ABONAMENT BEZ LIMITU KWARTALNY, PÓŁROCZNY, ROCZNY

 

Ciągły dostęp do platformy z nielimitowaną ilością możliwych do wykorzystania loginów, wszystkich testów indywidualnych, możliwością zakładania dowolnej ilości projektów, nielimitowaną ilością ściąganych i generowanych raportów. Jedna cena niezależna od ceny indywidualnej testu oraz ilości wykorzystanych loginów. Umowa podpisywana na okres roku, półrocza, kwartału. Poziom standardowy wsparcia administracyjnego dla usługi wliczony w cenę.

 

PREPAID Z LIMITEM

 

Płatność realizowana z góry za zdeklarowaną ilość wykorzystanych testów. Cena za test jest zależna od ilości zamówionych loginów i ceny testu. Okres wykorzystania zamówionej usługi nie dłuższy niż miesiąc. Poziom standardowy wsparcia administracyjnego dla usługi wliczony w cenę.

KONSULTING