DIAGNOZA INDYWIDUALNA

 

Poniżej znajduje się lista dostępnych testów. Są to narzędzia przeznaczone do diagnozy indywidualnej pracowników lub kandydatów do pracy. Testy te są właściwe do użytku podczas procesów rekrutacji, selekcji, tworzenia ścieżek następstw, rekrutacji do zespołów roboczych i awansów.

Test Myślenia Analitycznego

Test Zintegrowanej Osobowości

Test badający motywację

Test badający wypalenie zawodowe

Test badający poziom pracoholizmu

Test badający fazy rozwoju kariery zawodowej

Test badający otwartość na współpracę

Test badający styl myślenia

Test badający otwartość na doświadczenia

Test asertywności

Test badający przynależność pokoleniową

JAKIE SĄ NASZE TESTY

 

 • U podstaw każdego testu leży sprawdzona teoria naukowa
 • Badane obszary stanowią̨ klasyczne aspekty w zakresie psychologii indywidualnej oraz biznesu. Testy tworzone są przez psychologów przy wsparciu ekspertów merytorycznych z zakresu, którego dane narzędzie dotyczy
 • Każdy test przechodzi długotrwały proces walidacyjny mający na celu nadanie narzędziu rzetelności i trafności
 • Proces walidacyjny przebiega off-line (badania ankietowe wśród wybranych grup badawczych) oraz on-line
 • O satysfakcję psychometryczną dbają specjaliści metodolodzy oraz statystycy
 • Unikalne narzędzia badawcze stworzone przy współpracy z Polskimi Ośrodkami Akademickimi oraz czołowymi polskimi naukowcami
 • Metodologia oparta na światowym dorobku, uwzględniająca lokalną specyfikę polskiego rynku (testy normalizowane na polskiej populacji)
 • Realizacja badań HR on-line w 100 % (wraz z raportem dostępnym zaraz po badaniu)
 • Raporty napisane językiem przyjaznym dla menedżerów niepsychologów
 • Możliwość wykorzystania narzędzi w firmach zagranicznych działających w Polsce (dostępne wersje angielskojęzyczne wszystkich badań)
 • Możliwość wykorzystania profesjonalnych narzędzi przy wszystkich procesach HR w Firmie