BADANIE

SATYSFAKCJI PRACOWNIKÓW

 

Zadowolony pracownik, to zaangażowany pracownik. W wielu badaniach udowodniono, że pracownicy oceniający warunki pracy negatywnie są mniej zaangażowani w wykonywane zadania, a co za tym idzie zmniejsza się wartość ich produktów. Jednocześnie badania wykazały dwukierunkowy wpływ satysfakcji na zaangażowanie. Osoby zadowolone ze swojej pracy wykonują obowiązki staranniej, co zwrotnie wpływa na poczucie satysfakcji z dobrze wykonanej pracy. Badanie, które Państwu proponujemy pozwala na diagnozę poziomu satysfakcji pracowników z perspektywy najważniejszych aspektów leżących po stronie pracodawcy.

 

Kwestionariusz powstał w oparciu o siedem kluczowych wymiarów wpływających na poczucie zadowolenia z życia zawodowego w kontekście funkcjonowania konkretnej organizacji:

 

  • Akceptacja procedur
  • Obciążenie pracą
  • Poczucie decyzyjności
  • Poczucie psychicznego bezpieczeństwa
  • Poczucie współpracy
  • Przepływ informacji
  • Relacje z przełożonym

 

Są to najbardziej uniwersalne wymiary, jednak w zależności od specyfiki organizacji mogą one zostać zmodyfikowane i zindywidualizowane. Oparcie stwierdzeń na skali Likerta pozwala na precyzyjne określenie poziomu satysfakcji pracowników. Kwestionariusz pozwala nie tylko na określenie poziomu satysfakcji pracowników, ale również dostarcza informacji na temat kondycji wewnętrznej organizacji i pozwala na spojrzenie na organizację z wielu perspektyw. Wskazanie obszarów problemowych i ich przyczyny pozwala na podjęcie działań korygujących i rozwojowych. Dodatkowo raport dostarcza informacji na temat istotności poczucia satysfakcji i jej wpływu na funkcjonowanie i efektywność pracowników oraz wskazówki i rekomendacje dotyczące poprawy poziomu satysfakcji. Badanie jest przeznaczone głównie do badania organizacji, jednak w uzasadnionych przypadkach można również wykonywać je indywidualnie, uzyskując wyczerpujące informacje dotyczące poziomu zaspokojenia satysfakcji pracownika z konkretnych aspektów pracy w organizacji.