DIAGNOZA

ORGANIZACYJNA

BADANIA SPOŁECZNE

 

We współpracy z agencjami badania opinii oferujemy Państwu przeprowadzenie dowolnych badań społecznych odpowiadających na pytania nurtujące Państwa w odniesieniu do Organizacji, a dotyczące min.: produktów, usług, poziomu zaufania klientów czy ich ukrytych potrzeb. Przygotowujemy badania w oparciu o analizę Państwa potrzeb, określając grupy docelowe, zakres oraz architekturę badania, a po zebraniu wyników dostarczamy kompleksowe raporty wraz z rekomendacjami zmian w obszarze podlegającym badaniu.

BADANIA SPÓJNOŚCI

POTENCJAŁU ORGANIZACYJNEGO