BADANIA

SPOŁECZNE

BADANIA SPÓJNOŚCI POTENCJAŁU ORGANIZACYJNEGO

 

Proponujemy Państwu unikatowe na rynku badanie spójności wewnętrznych zasobów organizacji z potrzebami biznesowymi (zarówno kadrowymi, jak i technicznymi). Badanie to odpowiada na pytania: Kim są ludzie, którzy dla nas pracują? Jaki mają potencjał? Jacy są? Co wnoszą w daną strukturę, obszar czy całą Organizację? Na ile ci ludzie są w stanie realizować stawiane przed nimi cele biznesowe? Nie jest to ani zwykłe badanie cech, czy postaw pracowników. Nie jest to także audyt personalny, ani kompetencyjny. Metoda wypracowana w wielu projektach pozwala na określenie bowiem nie tylko cech, postaw, poziomu kompetencji jako takich, ale przede wszystkim łączy ona wyniki diagnozy w tych obszarach z konkretnym celem biznesowym, problemem organizacyjnym lub pomysłem na reorganizację, innowację, czy fuzję.

 

Pracę rozpoczynamy od diagnozy i analizy problemu. Następnie przechodzimy do badania oczekiwań kadry zarządzającej i możliwości wdrożenia zmian (zarówno logistycznie, jak i finansowo). Na tej podstawie określamy kluczowe wskaźniki określające możliwość osiągnięcia założonego celu. Następnie konstruujemy lub dobieramy narzędzia (testy, kwestionariusze, wywiady, AC) pozwalające diagnozować kluczowe wskaźniki w organizacji i określić ich poziom. Analiza oczekiwań oraz zasobów pozwala na określenie ścieżki zmian, która pozwoli na osiągnięcie zamierzonego celu biznesowego. Kolejnym krokiem jest przeprowadzenie badania wśród adekwatnych pracowników Organizacji lub tychże z udziałem klientów wewnętrznych i/lub zewnętrznych. Końcowym efektem przeprowadzonego badania spójności są raporty z analiz porównawczych oraz rekomendacje, dotyczące dalszego działania, jednak chętnie również wspieramy naszych klientów i uczestniczymy we wdrażaniu zmian niezbędnych do poprawy funkcjonowania i rentowności organizacji.

NARZĘDZIA

DEDYKOWANE