AUDYT PROCESÓW MARKETINGOWYCH

 

Prowadzenie firmy staje się coraz bardziej wymagające. W obecnych warunkach wiedza i umiejętności w zakresie marketingu są warunkiem wzrostu przynoszącego zyski. Firmy, które osiągają sukces to takie, które umiejętnie prowadzą marketing, wdrażają innowacje, nie opierają się na tradycyjnych metodach, lecz poszukują nowych technologii i zawsze stawiają na pierwszym miejscu potrzeby klientów. Skuteczni zarządzający to tacy, którzy ścigają rynek, a nie czekają biernie, aż klienci przyjdą do nich z własnej inicjatywy i kupią to, co akurat leży na półce. Tempo tego wyścigu jest coraz szybsze. A konkurencja jest wszechobecna. Działania, jakie proponujemy, mają na celu usprawnienie działania działu marketingu w ramach samej struktury, ale też w odniesieniu do spójności z celami biznesowymi, wizją, misją całej Organizacji.

 

Rozumiemy, że na sukces przedsiębiorstwa składa się bardzo wiele czynników wzajemnie ze sobą powiązanych. Naszą zaś rolą jest wskazanie mocnych stron, ograniczeń oraz sugestia działań rozwojowych i zaradczych. Oferujemy nie tylko audyt i doradztwo. Oferujemy pomoc we wdrażaniu propozycji zmian oraz ewaluację rozpoczętych tymi działaniami procesów.

 

W ramach audytu badamy następujące aspekty działania:

 

 • Procedury funkcjonujące w ramach Działu (na tle Organizacji)
 • Procedury funkcjonujące w ramach współpracy z klientem wewnętrznym i zewnętrznym
 • Procedury funkcjonujące w ramach współpracy z pozostałymi Działami Firmy
 • Przepływ komunikacji we wszystkich kierunkach (na tle Organizacji)
 • Dokumenty przychodzące, wychodzące
 • Spójność dokumentacji w ramach Organizacji oraz współpracujących z nią jednostek
 • Wewnętrzne dokumenty, ich obieg, ogniwa, zakres i czas
 • Dostawców materiałów pod kątem proporcji jakości do ceny kupowanych materiałów
 • Opisy stanowisk
 • Profile kompetencyjne
 • Wynagrodzenia
 • Strony Internetowe oraz intranetowe
 • Satysfakcję pracowników Działu Marketingu