AUDYT KOMPETENCJI

METODĄ AC/DC

 

AC/DC to uznana metoda badania poziomu kompetencji. Uznaje się, że jest to najbardziej rzetelne narzędzie diagnostyczne. Assessement i Development Center to spotkanie warsztatowe, podczas którego wszyscy przedstawiciele grupy docelowej wykonują zadania wywołujące zachowania świadczące o posiadaniu przez nich kluczowych kompetencji. Instytut Diagnozy dysponuje zarówno gotowymi skalami dla wielu kompetencji, jak i bogatym zbiorem autorskich ćwiczeń dostosowanych do ich badania. Na życzenie Klienta opracowujemy dedykowane skale kompetencyjne oraz indywidualne zestaw ćwiczeń do stosowania podczas sesji AC/DC.

 

Prawidłowo przygotowana sesja Assessment/Development Center powinna wywołać zachowania, dzięki którym będzie możliwa obserwacja i ocena na jakim poziomie rozwojowym znajdują się kompetencje uczestników projektu. Projekt zakłada następujące etapy prac:

 

  • Analiza stanowiska pracy
  • Określenie profilu kompetencyjnego i poziomu pożądanego każdej kompetencji
  • Przygotowanie narzędzi, opracowanie scenariusza sesji Development Center
  • Realizacja sesji Assessement/Development Center
  • Opracowanie raportów indywidualnych dla uczestników ze wskazówkami rozwojowymi
  • Opracowanie raportu zbiorczego dla całej badanej grupy wraz z rekomendacjami
  • Sesja indywidualnych informacji zwrotnych w formie telefonicznej lub osobistej.

 

 

PRZYKŁADOWE TYPY

ZADAŃ STOSOWANYCH

W TRAKCIE SESJI

 

WYWIAD KOMPETENCYJNY – strukturalizowany, indywidualny wywiad mający na celu dokonanie diagnozy poszczególnych kompetencji, odwołujący się do konkretnych przykładów zachowań kandydata w procesie rekrutacji, czy uczestnika wewnętrznego projektu typu AC/DC

 

DOKUMENTY NA BIURKU (IN BASKET) – indywidualne, pisemne zadanie, w trakcie którego uczestnik wciela się w rolę osoby mającej za zadanie rozwiązanie złożonego problemu. Doskonale diagnozuje takie umiejętności jak umiejętność zarządzania czasem, planowania, organizowania pracy własnej

i cudzej, podejmowanie decyzji.

 

ĆWICZENIA INDYWIDUALNE – uczestnik podejmuje określoną rolę i podejmuje się rozwiązania określonego problemu. Zadanie może dotyczyć rozmowy z podwładnym, rozmowy z klientem, przeprowadzenia rozmowy handlowej, negocjacyjnej i innych. Zadanie stosowane głównie do diagnozy takich umiejętności jak umiejętności wspierania innych w rozwoju, umiejętności sprzedażowe, umiejętności społeczne i komunikacyjne.

 

ANALIZA PRZYPADKU – podczas analizy przypadku sytuacji biznesowej uczestnik zapoznaje się z wieloma informacjami i danymi pochodzącymi z różnych źródeł a następnie ma za zadanie przedstawić rekomendację co do podejmowanych działań. Zazwyczaj tego typu zadanie łączy się z późniejszą prezentacją wygenerowanych rozwiązań. Zadanie stosowane do diagnozy takich kompetencji jak planowanie i organizacja, podejmowanie decyzji, myślenie strategiczne.

 

PREZENTACJA – uczestnik ma za zadanie przygotować i zaprezentować wypowiedź na dany temat. Słuchacze zadają  dodatkowe pytania związane z tematem. Ćwiczenie pozwala ocenić przede wszystkim sposób radzenia sobie ze stresem, umiejętności komunikacyjne, umiejętności szybkiego reagowania na obiekcje.

 

ĆWICZENIA GRUPOWE – uczestnicy wcielają się w rolę członków zespołu zadaniowego. Ćwiczenie może zakładać dedykowaną rolę Kierownika Projektu, Lidera czy inne. Rolą zespołu zadaniowego jest rozwiązanie wskazanego złożonego problemu lub realizacja projektu w oparciu o dostarczone dane materiały i narzędzia. Ćwiczenia tego typu świetnie diagnozują kompetencje społeczne typu współpraca w zespole, ale też menedżerskie typu delegowanie zadań, zarządzanie zespołem, czy udzielanie informacji zwrotnych. Pomagają także ocenić poziom kompetencji czysto liderskich.